Cinsiyetin Kabullenilmesi

cinsiyetin kabullenmesiCinsiyetin Kabullenilmesi
Doğuştan Gelen bireylerde elde edilen ikinci tedavi sonucu, hastanın gerçek Cinsel disforik imesi ve cinsel disforisinin azalmasıdır. Yıllardan beri ruh sağ- cinsiyetini kabulleıtalannda böyle bir sonuca ulaşmak istemişlerdir. Davranışsal lığı uzmanları haserspektitlerden gelen, hastaların psikolojik olarak, yani diğer ve psikodinamik peteklerini ortadan kaldırarak cinsel disforiyi çözebileceklerini cinsiyetten olma hda vaka raporu vardır (örneğin Barlow, Abel, & Blanchard, ileri süren çok say Levine, 1981). Ne var ki, bu iddialar kontrollü grup çalışma- 1979; Lothstein öcmiştir. Şu anda cinsel disforili yetişkinlerin büyük bir bölü- larıyla desteklenin tedaviyle mevcut cinsiyetlerini tümüyle kabul edemedikleri ya münün psikok görülmektedir. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Erken Boşalma Oranları

erken boşalma oranıErken boşalmayla ilgili çoğu makale, bunun en yaygın erkek cinsel işlev bozukluğu olduğu ve yaklaşık üç erkekten birini etkilediği iddiasıyla başlar. Yakın tarihte yapılan kesitsel, uluslararası ve epidemiyolojik birkaç çalışma, bu bozukluğa yönelik %2()-30 yaygınlık rakamını desteklemektedir (Jannini & Lenzi, 2005; Laumann vd., 2005; Rosen, Porst, & Montorsi, 2004; Montorsi, 2005). Ancak bu çalışmaların hepsinde, eğitimli bir klinisyenin tanısından ziyade hasta öz bildirim raporları veya hastanın cinsel birleşme esnasındaki boşalmanın çabukluğuna yönelik memnuniyetsizliği kullanılmıştır. Boşalma süresi hakkında memnuniyetsizlik bildirmek veya kendini prematiir diye etiketlemek, yayımlanmış ölçüt dizilerinin herhangi birini karşılamakla aynı değildir. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Uyarımı Arttırma

cinsel uyarımı arttırmaErotik uyarımla birkaç laboratuar çalışması, bilişsel faktörler ve kaygının psikojenik EİB’deki rolünü irdelemiştir. Örneğin, bazı araştırmalar erotik uyarımla birlikte sunulan çeldirici uyaranın şiddetini arttırmanın, hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel uyarılmayı belirgin şekilde azalttığını göstermiştir. Dahası, bilişsel faktörlerin kaygının erkeğin cinsel uyarılması üstündeki etkilerine büyük ölçüde aracılık ettiği gösterilmiştir. Genel olarak, bu alandaki araştırmalar, cinsel uyarılma güçlüklerinin başlaması ve devamından kaygının tek başına sorumlu olmadığını; bunun sorumlusunun cinsel yönden disfonksiyonel erkek ve kadınların algı ve dikkat süreçlerinde meydana gelen değişiklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ilginç bir psikolojik gözlemdir ve PDE5 inhibitörü kullanan kimi erkeklerdeki uzun vadeli başarı eksikliğini açıklamaya yardım edebilir (Rosen vd., 2004).
Bancroft ve Jansscn (2000), EİB’deki psikojenik faktörleri anlamaya yönelik yeni bir teorik model önermiştir. Onlara göre, erkeklerde psikojenik uyarılma, uyana ve inhibe edici mekanizmalar arasındaki nazik dengeye bağlıdır. Bancroft ve Jansscn, laboratuar ve anket çalışmalarına dayanarak, kısmen bağımsız iki kedeyici faktör tespit etmiştir: 1) performans kaygısı, 2) olumsuz sonuçlardan korkma. Aşın inhibisyon, ereksiyon veya başka cinsel işlev bozukluklarıyla bağlantılı olabilirken yetersiz inhibisyon, tek başına yüksek riskli cinsel davranışların gelişimine yol açabilmektedir. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Ereksiyon Hapları

ereksiyon haplarıÜç PDE5 inhibitörü de, ereskiyon hapları kullanan erkeklerin yaklaşık %75′inde ereksiyon sağlamada etkili olmasına rağmen, hasta tercihleri veya hapların yan etki örüntüleri konusunda farklılıklar gözlenmektedir. Bazı çalışmalar, sildenafil (Viag-ra) veya vardenafilin (Levitra) daha sert veya tatminkar ereksiyonlarla ilişkili olabileceğini öne sürerken, bazıları uzun süreli etkileri yüzünden birçok hastanın tadalatili (Cialis) tercih ettiğini söylemektedir. Özellikle, yakın tarihli bir çalışma tadalafılde kendiliğindenlik hissi sildenafilc kıyasla daha fazla, zaman baskısı daha az olduğundan hastaların büyük bölümünün bu ilacı tercih ettiğini göstermiştir (Dean vd., 2005). Bu bulguyu doğrulamak için daha çok araştırma gereklidir. Psikolojik veya kişilcrarası perspektiften bakarsak, PDE5 inhibitörlerinin erkeğin daha iyi ereksiyon yaşamasını kolaylaştırdığı ama kişinin veya çiftin temel sorunlarını ele almadığı görülür (Althof vd., 2005; Ieiblum, 2002; Perelman, 2005). izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel İstismmar

cinsel istismarCinsel istismarı oluşturan davranışlar sayısızdır. Esas itibariyle, çocukları cinsel doyum için suiistimal etmeye dönük her davranış çocuk cinsel istismarıdır (ÇCI). Suiistimal; fiziksel gücü, güç tehdidini, gözdağını, rüşveti, ilaç kullanımını veya gücü kötüye kullanmaya yönelik başka davranışları, mesela yaştan, bilgiden veya konumdan kaynaklanan daha üstün statü veya pozisyondan faydalanma)! içerebilir. Cinsel istismar, sanal çağa girmiş, bilgisayar, “dadı kamerası” gibi teknolojik gelişmeler ve başka cihazlar çocuk pornografisini şimdiye kadar hiç görülmemiş bir kolaylıkla izlemek, kaydetmek ve iletmek için kullanılmaya başlamıştır. ÇCİ’nin genellikle bildirilmediğinin farkında olmamız gerekse de (Summit, 1983), toplum örneklemlerinde sıkça anılan yaygınlık oranı 18 yaşın altındaki kızlarda %33, aynı yaştaki erkeklerde %5-10 civarındadır (Finkelhor, 1994). izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Erkeklerin Erken Boşalması

erkeklerin erken boşalmasıErkeklerin Erken Boşalması: İlk bakışta, erken boşalma çok acı veren bir sorun gibi görünmez, çünkü cinsel alışverişi veya orgazmik rahatlamayı engellemez. Buna rağmen, erkeklerin ve (ara sıra) partnerlerinin en yaygın şikâyetlerinden biridir. Boşalmayı geciktirmek için birçok davranışçı müdahale bulunmasına karşın son on yıldır farmakolojik tedaviler giderek daha popüler hale gelmektedir. Yine de Althofun bu bölümde dikkat çektiği gibi, cinsel terapi her zamanki gibi geçerli ve önemli olmayı sürdürmektedir. Erken veya prematür boşalmaya dair yanıtlanmamış bir sürü soru vardır. Bunların arasında en başta geleni, sorunun nasıl tanımlanacağı sorusudur. Vajina içine girip çıkma dakikaları mı, istemli boşalma kontrolü mü yoksa durum hakkında yaşanan kişisel sıkıntı mı hesaba katılmalıdır? Erken boşalma ne zaman erektil işlev bozukluğunun bir varyantı haline gelir? Hakiki bir işlev bozukluğu olduğuna kim karar verir? Erkek mi? Partneri mi? Doktor mu yoksa terapist mi? izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Lezbiyenler İçin Cinsellik

lezbiyenler için cinsellikGay erkekler, cinsel denemeyi, yeniliği ve çeşitliliği vurgulayan topluluklar inşa ettikleri sırada, lezbiyenler feminist ilkelere dayanan topluluklar oluşturuyorlardı. Çoğu gay kadın için feminizm yönelimlerinin temeliydi ve bu kadınlar büyük ihtimalle gay hakları örgütlerinden çok feminist veya lezbiyen örgütlere katılıyorlardı. Lezbiyenlikte, seks tek odak noktası değildi ve aslında oldukça sorunlu bir konuydu. 1970′lerin kadın hareketi, ilgisini kadın cinsel istismarına bağlı cinselliğe yöneltti: tecavüz, ensest ve pornografi ön plana çıktı; kadının cinsel hazzı daha az keşfedildi ve tartışıldı. Lezbiyen toplumunda, bu bakış açısı bazen mantık sınırlarını zorlayan “politik açıdan doğru” seks standartlarının ilanıyla sonuçlandı. Basmakalıp heteroseksüel seksle ilgili her şey, iki kadın tarafından uygulansa da otomatikman “ataerkil” görüldü. Sekse yönelik bu tutumun, birçok gay kadına boğucu geldiği kanıtlandı ve sonunda bu azınlık sesini duyurdu. Gay erkeklerin aksine, 1980′li yıllarda lezbiyenler seksle daha fazla ilgilenmeye başladı. Topluluk, büyümeye devam eden ve heteroseksiiel kadınlar arasında karşılığı olmayan radikal bir seks hareketi geliştirdi. Hem lezbiyenleri hem de “bi” kadınlar kapsayan radikal seksçiler, keyif için seks anlayışını coşkuyla teşvik etmenin ötesine geçti. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Cinsel Materyal Kullanımı

cinsel materyaller kullanımıCinsel Materyal Kullanımı: Tıbbi sorunu olan (örneğin kanser ameliyatının ardından vajinal açıklığını kaybeden; multipl skleroz veya yaralanma yüzüden genital duyarlılığını yitiren) birine ne tür “cinsel materyaller” yararlı olabilir? Seçeneklerin profesyonelce, peşin hükümsüz ve saygılı bir şekilde sunumunu sağlamak cihazların mahiyetinden daha önemlidir. Bu konuda açık ve iyileştirici bir yaklaşım gerekir (örneğin pratik ve çözüm odaklı). Vakum cihaz lan, ciddi hastalıkları olan veya çok ilaç kullanan erkeklerde erektil güçlendirme için çok pratiktir ve genellikle uzun süredir birlikte olan çiftler tarafından (genç ve tek erkeklere kıyasla) daha iyi karşılanmaktadır. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Genital Uyarılma Bozukluğu

Genital Uyarılma BozukluğuSürekli genital uyarılma bozukluğu (SGUB -Pcrsistent gcnital arousal disorder, PGAD ç.n.), kısa bir süre önce fark edilmiş, tanımlanmış ve teşhis edilmiş olağandışı, şaşırtıcı ve rahatsız edici bir durumdur. Cinsel istek ya da cinsel uyarım olmamasına ‘ rağmen saatlerce veya günlerce devam eden istenmeyen genital uyarılma olarak tanımlanır. Sadece geçici bir rahatlama sağlayan bir ya da birden fazla orgazma neden olabilir (ister kendi kendine, ister partneri ile ya da spontane bir şekilde başlatılan). Genellikle cinsel düşünce ya da fanteziler olmaksızın, bir uyarı olmadan ve bariz bir biçimde tahrik edilmeden genital uyarılma duyguları devam eder. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Penis Büyütme Ameliyatı

Penis Büyütme AmeliyatıPenis Büyütme Ameliyatı :Erkekler için bu tür ameliyatlar var mı?
Hemen hemen bütün erkeklerin penisi, boyutları ne olursa olsun, görevini yapabilecek yetenekte olduğu için ve de zaten bunun boyunu uzatmak ya da kısaltmak için yapılacak hiçbir şey olmadığından erkeklerde bu tür ameliyatlar yapılmaz. Tek istisna testislerdir. Testisler cinsel birleşme olayında ön planda olmamakla birlikte önemli bir sembolik ve psikolojik rol oynarlar. Testislerin yokluğu hormon iğneleri ile telafi edilmiş olsa bile, olduğu yerde sallanan boş bir testis torbası ateşli aşk sahnelerini bozmak için yeterli olabilir. izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz